Go to content

TB Bil i Nyköping AB Nyköping

  1. Home
  2. Äga
  3. Återvinning & producentansvar

Återvinning & producentansvar

Lämna din uttjänta Kia för återvinning

  • Kia Motors Sweden AB försäkrar att följa den svenska förordningen SFS 2007:185 gällande producentansvar för uttjänta fordon – samt att uppnå de mål om andelen återvunnet material i de produkter som Kia Motors Sweden AB marknadsför. Genom ett samarbete med Stena Recycling AB – ledande företag inom återvinning – uppfyller Kia Motors Sweden AB lagen om producentansvar.

    I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för återvinning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent! Från och med år 2015 gäller 95 procent! Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem Bilretur .

    Ytterligare information angående det utökade producentansvaret finns på Bil Sweden's hemsida .