Go to content

Smålandska Bil AB i Vetlanda Vetlanda

KONTAKTA OSS

Operationell leasing

  • Villkor med operationell leasing

    - Din arbetsgivare äger inte bilen.
    - Inget kapital är bundet.
    - Leasingavgiften är en form av hyra.
    - Kostnaden är lätt att förutse och budgetera.
    - Hela hyreskostnaden och halva momsen är avdragsgill för företaget.
    - Om leasingbilen kan säljas med vinst efter avtalsperiodens slut tillfaller den leasingföretaget. Är bilen mer sliten än normalt får din arbetsgivare ta den kostnaden.


  • Fördelning vinst eller förlust

    - Det tillkommer sällan obehagliga överraskningar i form av extra kostnader
    - om inte bilen slits hårt, vilket ger leasingföretaget rätt att kräva ersättning.
    - Överlag blir dock operationell leasing lite dyrare för företaget, som dock kan avtala med leasingföretaget om hur man delar på vinsten/förlusten när bilen säljs efter leasingperioden.