Go to content

Kalmar Bilcentrum AB Kalmar

 1. Home
 2. Tjänstebil
 3. Inköpare <50 bilar
 4. Att tänka på
 5. Tjänstebilsmarknaden

Tjänstebilsmarknaden

 • Undersökning av tjänstebilsmarknaden

  Undersökningar Kia har gjort visar på att den ekonomiska utvecklingen ser ut att fortsätta i positiv riktning och att en majoritet av de undersökta företagen tror att antalet tjänstebilar kommer att öka den närmsta tiden. För att försäkra sig om att denna positiva utveckling fortsätter, måste den extra budget dessa bilar kräver och vagnparken i stort, hanteras på ett kostnadseffektivt sätt. För att lyckas i hanteringen av er tjänstebilsflotta, har Kia tagit fram den här användbara guiden.

 • Vem är vem?

  Små- och medelstora vagnparker delas vanligtvis in i två grupper; vagnparker som behövs för att utföra ett visst arbete (bruksbilar) och vagnparker där respektive förare har valmöjligheter kring typ av bil och modell de önskar köra (förmånsbilar).

  På företag där bilen är en nödvändighet för att utföra ett arbete, är i genomsnitt 106 personer anställda, med en omsättning mellan 25-130 miljoner kronor. Typiska verksamhetsområden är inom produktion och konsultativa tjänster. Den genomsnittliga vagnparken är tio bilar, men även lätta lastbilar eller lastbilar är vanligt förekommande. Kia's undersökningar visar att dessa företag har en positiv syn på konjunkturen och 86% förväntar sig en ökad tillväxt för deras verksamheter. Förare på dessa företag kör i genomsnitt 37,037 km per år. Kraven företagen ställer på sina vagnparker, innebär att tillförlitlighet, komfort och värde för pengarna är de viktigaste köpkriterierna.

  I små- och medelstora företag där föraren i högre utsträckning själv får bestämma val av bil, finns några skillnader avseende de krav som ställs på vagnparken. Precis som för företag där bilen är en nödvändighet för att utföra ett arbete, är den genomsnittliga omsättningen mellan 25-130 miljoner kronor. Däremot är det genomsnittliga antalet anställda något högre, 133 personer, med en vagnpark på åtta bilar. Många av företagen har också lätta lastbilar. Synen på konjukturen för det egna företaget är också god, 71% tror på tillväxt. Intressant är att dessa företag tenderar att behöva lägga ner mycket mer tid på att administrera sina vagnparker, troligtivs för att de är mer diversifierade då förarna har fler valmöjligheter. Fokus hos dessa företag är enkelhet i hanteringen av vagnparken, samt att bilarna är utrustade med den senaste teknologin och har hög komfort. Till viss del förklaras detta kanske av att förarna kör mer med dessa bilar, i genomsnitt 38,973 kilometer per år, samt har rätt att nyttja bilen för privat bruk. Av Kia's markandsundersökningar framgår att för båda typerna av företag, är önskan om hjälp att förenkla innehavet av respektive vagnparker stort, vilket är precis vad denna guide är till för. Så för att få reda på hur du kan förenkla ditt företags bilinnehav, fortsätt läsa.

 • cee'd, den pålitliga bruksbilen

  Kia cee'd sätter riktmärket för en praktisk och mångsidig bil. Med ett starkt intryck på vägen kombinerat med innovativ teknologi och gott om innerutrymme, borde cee'd vara ett självklart val i varje vagnpark.

Fler tips

 • Business offers/business lines

  Modellöversikt tjänstebilar

 • Jämför Kia-modeller

  Samtliga modeller

 • Design

  Våra modeller har vunnit flertalet desingpriser.