Go to content

Hedin Bil AB i Helsingborg Helsingborg

KONTAKTA OSS

Operationell leasing

 • Villkor med operationell leasing

  - Din arbetsgivare äger inte bilen.
  - Inget kapital är bundet.
  - Leasingavgiften är en form av hyra.
  - Kostnaden är lätt att förutse och budgetera.
  - Hela hyreskostnaden och halva momsen är avdragsgill för företaget.
  - Om leasingbilen kan säljas med vinst efter avtalsperiodens slut tillfaller den leasingföretaget. Är bilen mer sliten än normalt får din arbetsgivare ta den kostnaden.


 • Fördelning vinst eller förlust

  - Det tillkommer sällan obehagliga överraskningar i form av extra kostnader
  - om inte bilen slits hårt, vilket ger leasingföretaget rätt att kräva ersättning.
  - Överlag blir dock operationell leasing lite dyrare för företaget, som dock kan avtala med leasingföretaget om hur man delar på vinsten/förlusten när bilen säljs efter leasingperioden.